Vols aériens
Chemin de fer
Route

L’aéroport de Yiwu dessert une vingtaine de villes telles que Honkong, Taibei, Pékin, Guangzhou, Shenzhen, Kunming, Chongqing, Jieyang, Zhengzhou, Haikou, Shenyang, Zhuhai, Sanya, Tianjin, Hefei, Urümqi, Dalian, Xiangyang et Chengdu.
Pour la consultation des horaires de vols, téléphonez: 0086-579-96555